Projekt

Staket

Rivning och ombyggnation av gammalt och ruttet staket runt en hönsgård. Den nya staketets konstruktion är av tryckimpregneratvirke på mark med tjärpapp som fuktspärr.

Kökshylla

Kökshylla konstruerad i 20-tals inspirerad still. Den svenska furun är behandlad med ljust pigmenterad olja.

Staket

Ombyggnation av falurött trästaket. Delar med dåligt och ruttet virke revs och ersattes med nytt. Två lager Falu rödfärg målades på.

Väggur

Kunden önskade att få ett väggur som gått i arv inom familjen reparerat. Den trasiga pendellarmen reparerades med en ärlig och dekorativ lagning i råstfrittstål och klockans övre del limades fast igen.