Rot & Rut

Rot och rut är skattereduktioner som du får använda vid köp av hushållsnära tjänster. Enkelt sagt resulterar det i en mindre kostnad som du blir fakturerad.

I korthet

Rot och rut är skattereduktioner som du kan anävnda vid köp av vissa typer av tjänster i eller i nära anslutning till din bostad. Avdragen är personliga och motsvarar 30% av arbetskostnaden för rotarbeten och 50% för rutarbeten

Rot – Reparation, Ombyggnation och Tillbyggnad är den vanligaste avdraget för de arbeten jag utför. Du slipper betala 30% av arbetskostnaden (ej milersättning, material, etc.)